Forside

Velkommen til Tved Vandværks hjemmeside!

Tved Vandværk blev stiftet d. 12. juli 1934 og har siden distribueret vand fra værket på Tved Kirkevej 17 til dele af Tved-Heldager-Brændeskov området.
Årligt leveres der ca. 90.000 m3 forbrugsvand som pumpes op fra værkets to boringer gennem filtre, som hovedsaligt reducerer jern- og manganindholdet, og ud i rentvandsbeholderen under bygningen. Herfra leveres vandet ud i forsyningsnettet af pumper med variabel hastighed, som tilpasses efter aktuelt forbrug og sørger for et konstant tryk.
Siderne her indeholder aktuelle oplysninger om Tved Vandværks drift. God fornøjelse!

Top