Bestyrelse

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28-3-2023 kl. 19.30.
Afholdes i Tved Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag til dagsorden skal indleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Formand: Brian Rasmussen (20293948)
Næstformand: Albert Kristensen (40382288)
Sekretær: Michael Tolderlund
Medlem: John Andersen
Medlem: Anders Mikkelmann (20333777)

Top