Bestyrelse

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 18/3-2019 kl. 19.30 i Tved Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag til dagsorden skal indleveres til bestyrelsen senest 8 dage i forvejen.

Bestyrelsen

Formand: Povl Sørensen (29275717)
Næstformand: Alex Rasmussen (62212180)
Sekretær: Brian Rasmussen (20293948)
Medlem: Albert Kristensen
Medlem: Ove Nielsen

Top