Drift

OBS:

Torsdag d. 9/11-2023 kl 23.00 og nogle timer frem foretages der gennemskylning af hovedledningerne. I den forbindelse vil der være uregelmæssigheder i vandtrykket og vandet kan være uklart. I enkelte områder fortsættes gennemskylningen fredag formiddag (14/10-2022).
Vi beklager de eventuelle gener det kan medføre.

 

Mandag d. 6/3-2023 skal der skiftes en ventil på rørledningen i Walkendorffsvej/Kirsten Lykkesvej. Derfor vil vandforsyningen denne dag blive afbrudt kl. 08.15. Der åbnes selvfølgelig hurtigst muligt. Det kan medføre uklart vand. Vi beklager de gener det vil medføre.

 

Hvis der observeres driftsforstyrrelser kan det bedst meddeles til bestyrelsens medlemmer. Se under “Bestyrelse” for navne og tlf. nr.
Alternativt kan der sendes mail på:
tvedvand@mail.dk

Med venlig hilsen
Tved Vandværk

Top