Drift

Torsdag d. 26/9-2019 kl 21.00 og nogle timer frem foretages der gennemskylning af hovedledningerne. I den forbindelse vil der være uregelmæssigheder i vandforsyningen og vandet kan være uklart.

 

Fredag d. 27/9-2019 kl 08.00 og nogle timer frem skal der repareres en hovedstophane på Walkendorffsvej. Det kan give driftsforstyrelser og muligvis kortvarig afbrydelse af vandforsyning. Afbrydelsen vil omfatte den sidste del af Walkendorffsvej og forbrugere syd for Ring Nord. 

 

Fredag d. 27/9-2019 kl 08.00 og ca. 4 timer frem udføres der service på trykforøgeren på Brændeskovvej. Det vil være nødvendigt at afbryde for vandforsyningen. Det omfatter ejendomme på Brændeskovvej og Edelsmindevej. På Brændeskovvej er det ejendomme efter nr. 9 og mod nord.  

Vi beklager ulejligheden.

 

Hvis der observeres driftforstyrelser kan det bedst meddeles til bestyrelsens medlemmer. Se under “Bestyrelse” for navne og tlf. nr.
Alternativt kan der sendes mail på:
tvedvand@mail.dk

Med venlig hilsen
Tved Vandværk

Top