Drift

Torsdag d. 24/9-2020 kl 21.00 og nogle timer frem foretages der gennemskylning af hovedledningerne. I den forbindelse vil der være uregelmæssigheder i vandforsyningen og vandet kan være uklart. I enkelte områder strækker gennemskylningen sige frem til fredag 25/9-2020.
Vi beklager de eventuelle gener det kan medføre.

 

Hvis der observeres driftsforstyrrelser kan det bedst meddeles til bestyrelsens medlemmer. Se under “Bestyrelse” for navne og tlf. nr.
Alternativt kan der sendes mail på:
tvedvand@mail.dk

Med venlig hilsen
Tved Vandværk

Top