Analysedata

Information om vandkvaliteten fra Tved Vandværk

Vandets kvalitet når det kommer op af jorden

Vandet hentes ved Tved Vandværk fra et vandreservoir ca. 27 meter under jordens overflade. Grundvandskvaliteten er god og der filtreres for at fjerne stoffer der forringer vandets smag og for at opnå klart vand. Vandbehandlingen består af en iltning og en efterfølgende filtrering i sandfilter. Vandets hårdhed er ca. 17°dH

Vandets kvalitet når det er behandlet

Vandets kvalitet skal være i orden. Derfor bliver der løbende foretaget analyser af vandet. Eurofins som foretager disse analyser udtager vandprøver både før og efter behandling på værket og også ude på ledningsnettet.
Der kontrolleres blandt andet for kemiske stoffer, miljøfremmede stoffer, bakterier og for om vandet er klart og smager godt.

Herunder ses, analyseresultater fra værkets afgang jvf Eurofins

Download rapport som pdf her: http://tvedvand.dk/?attachment_id=92

KomponentResultatEnhedDLMetode
Inddampningsrest410mg/l10DS 204 Gravimetrisk
Farvetal, Pt9.8mg Pt/l1DS/EN ISO 7887, metode C Spektrofotometri
Turbiditet0.14FTU0.05DS/EN ISO 7027-1: 2016 Spektrofotometri
Coliforme bakterier 37°C< 1MPN/100 ml1Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli< 1MPN/100 ml1Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C< 1CFU/ml1ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C< 1CFU/ml1ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C< 1CFU/ml1ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C< 1CFU/ml1ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Hårdhed, total18°dH0.5SM 3120 ICP-OES
Calcium (Ca)110mg/l0.5SM 3120 ICP-OES
Magnesium (Mg)11mg/l0.1SM 3120 ICP-OES
Ammonium (NH4)0.014mg/l0.005SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)
Nitrit0.001mg/l0.001SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Nitrat3.3mg/l0.3SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)
Total-P0.054mg/l0.01DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) Spektrofotometri (DA)
Chlorid33mg/l1SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)
Fluorid (F)0.31mg/l0.05SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)
Sulfat45mg/l0.5SM 17. udg. 4500-SO4 (E) Spektrofotometri (DA)
Aggressiv kuldioxid< 5mg/l5DS 236:1977 Titrimetri
Hydrogencarbonat330mg/l3DS/EN ISO 9963 Titrimetri
NVOC, ikke flygt.org.carbon3.1mg/l0.1DS/EN 1484 Forbrænding
Jern (Fe)0.012mg/l0.01SM 3120 ICP-OES
Kalium (K)3.9mg/l0.05SM 3120 ICP-OES
Mangan (Mn)< 0,002mg/l0.002SM 3120 ICP-OES
Natrium (Na)20mg/l0.1SM 3120 ICP-OES
Benzen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Toluen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Ethylbenzen < 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
o-Xylen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
m+p-Xylen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Naphthalen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Phenol< 0,05µg/l0.05M 2233 GC-MS
Cresoler< 0,02µg/l0.02M 2233 GC-MS
Xylenoler< 0,02µg/l0.02M 2233 GC-MS
2,4-dichlorphenol< 0,01µg/l0.01M 0352 GC-MS
2,6-dichlorphenol< 0,01µg/l0.01M 0352 GC-MS
2,6-DCPP< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzamid (BAM)0.01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzosyre< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
4-CPP0.021µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
4-nitrophenol< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
AMPA< 0,01µg/l0.01M 8270 LC-MS/MS
Atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Bentazon< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
CGA 108906< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
CGA 62826 < 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Deisopropyl-hydroxy-atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-desisopropyl-atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-hydroxy-atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-terbutylazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Desisopropyl-atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Dichlobenil< 0,01µg/l0.01M 0352 GC-MS
Dichlorprop (2,4-DP)< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Didealkyl-hydroxy-atrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Diuron< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Ethylenthiourea (ETU)< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Glyphosat< 0,01µg/l0.01M 8270 LC-MS/MS
Hexazinon< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Hydroxyatrazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Hydroxysimazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
MCPA< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Mechlorprop (MCPP)< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl-M< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino-diketo< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-diketo< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Simazin< 0,01µg/l0.01M 0336 LC-MS/MS
Trichlormethan (Chloroform)< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlormethan< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen< 0,02µg/l0.02ISO 15680 P&T-GC-MS
Akkrediteret prøvetagningJaDS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur9.1°CDS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH7.4pHDS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne69mS/m0.1DS/EN 27888 Elektrometri
Iltindhold9.5mg/l0.1DS/EN ISO 5814 Elektrometri
Prøvens farveFarveløs
Prøvens klarhedKlar
Prøvens lugtIngen
Prøvens smagNormal
Top