Analysedata

Information om vandkvaliteten fra Tved Vandværk

Vandets kvalitet når det kommer op af jorden

Vandet hentes ved Tved Vandværk fra et vandreservoir ca. 27 meter under jordens overflade. Grundvandskvaliteten er god og der filtreres for at fjerne stoffer der forringer vandets smag og for at opnå klart vand. Vandbehandlingen består af en iltning og en efterfølgende filtrering i sandfilter. Vandets hårdhed er ca. 17°dH

Vandets kvalitet når det er behandlet

Vandets kvalitet skal være i orden. Derfor bliver der løbende foretaget analyser af vandet. Eurofins som foretager disse analyser udtager vandprøver både før og efter behandling på værket og også ude på ledningsnettet.
Der kontrolleres blandt andet for kemiske stoffer, miljøfremmede stoffer, bakterier og for om vandet er klart og smager godt.

Herunder ses, analyseresultater fra ledningsnettet jvf. Eurofinns

Gruppe-A-2023-01-1

Gruppe-B-2023-01

Top